EASYNET

EASYNET

Dịch vụ Quản lý mạng


Thách thức của doanh nghiệp

 • Sự phát triển CNTT nhanh hơn so với đầu tư.
 • Khó khăn trong việc thuê, đào tạo và giữ cán bộ CNTT chất lượng cao.
 • Giảm chi phí bằng cách thuê ngoài và để tập trung nguồn lực vào những dự án và định hướng chiến lực phục vụ kinh doanh chính. 
 • Chi phí và khó khăn trong hỗ trợ 24/4.
 • Môi trường CNTT trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.
 • Không còn lo lắng để tập trung vào nghành kinh doanh chính nhằm nâng cao lợi nhuận, hiệu quả
  và sự cạnh tranh.


Giải pháp của chúng tôi

Dịch vụ “Quản lý Mạng” cung cấp một bộ hoàn chỉnh các giải pháp giám sát cơ sở hạ tầng CNTT của bạn dựa trên bộ khung cung cấp dịch vụ, bộ khung này tuân thủ một tập các quy trình nhằm để giám sát hiệu suất và phát hiện nhanh lỗi mạng.Lợi ích cho doanh nghiệp

Các lợi ích từ dịch vụ Quản lý mạng của SBD đem lại cho doanh nghiệp bao gồm: 

 • Nâng cao hiệu quả và tính sẵn sang hệ thống. 
 • Giảm thời gian chết bằng cách nhận diện những rủi ro, vấn đề tiềm ẩn và giải quyết trước khi xảy ra. 
 • Quản lý nguồn lực CNTT mềm dẻo (tài chính, kỹ năng, đào tạo, dự án cần) hiệu quả hơn.
 • Khả năng triển khai, quản lý và vận hành các giải pháp phức tạp.
 • 24x7 kết nối với các chuyên gia hàng đầu.
 • Cải thiện chi phí chủ sở hữu.
 • Biết trước chi phí hàng tháng.Đề xuất dịch vụ:

Giám sát lỗi và chất lượng của cơ sở hạ tầng mạng của khách hàng

Giám sát các sự cố cung cấp cơ chế chủ động cảnh báo, xác định và cô lập giúp đáp ứng nhanh hơn trong việc khắc phục sự cố. Việc theo dõi hiệu suất cung cấp thông tin về việc sử dụng tài nguyên và hiệu suất của thiết bị cả thời gian thực lẫn thông tin trước đó (historical information). Song song với việc trợ giúp hoạch định khả năng sử dụng thiết bị trong tương lai, nó cũng khoanh vùng cơ sở hạ tầng có vấn đề về hiệu suất.

Giám sát và quản lý các sự kiện cả ngày lẫn đêm

Quy trình quản lý sự cố dựa theo tiêu chuẩn ISO 20000. Việc quản lý sự cố bao gồm việc ghi “log” các sự kiện vào hệ thống quản lý “log”. Ngoài ra nó cũng bao gồm quá trình leo thang của sự kiện (đến nhóm hỗ trợ dự án cấp cao / các chuyên gia / ban lãnh đạo SBD) đến khi sự cố được giải quyết và đóng lại.

Vận hành và quản trị mạng

SBD cung cấp dịch vụ vận hành các hoạt động thường nhật của mạng, "quản lý thay đổi" và "quản lý cấu hình"… Các kỹ sư có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ khuyến cáo, đưa ra giải pháp,  xử lý, khắc phục các sự cố phức tạp bao gồm cả việc cấu hình lại hệ thống mạng nâng cao.

Tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về hạ tầng CNTT để đáp ứng yêu cầu xây dựng mới của khách hàng, hoặc cải tiến cơ sở hạ tầng CNTT hiện có đề đáp ứng khả năng hồi phục nhanh, tính bảo mật và hiệu suất hoạt động...

Báo cáo

Khách hàng được cấp quyền truy cập vào web portal để xem các lỗi và tình trạng hiệu suất của mạng.

Dịch vụ Quản lý mạng


Thách thức của doanh nghiệp

 • Sự phát triển CNTT nhanh hơn so với đầu tư.
 • Khó khăn trong việc thuê, đào tạo và giữ cán bộ CNTT chất lượng cao.
 • Giảm chi phí bằng cách thuê ngoài và để tập trung nguồn lực vào những dự án và định hướng chiến lực phục vụ kinh doanh chính. 
 • Chi phí và khó khăn trong hỗ trợ 24/4.
 • Môi trường CNTT trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.
 • Không còn lo lắng để tập trung vào nghành kinh doanh chính nhằm nâng cao lợi nhuận, hiệu quả
  và sự cạnh tranh.


Giải pháp của chúng tôi

Dịch vụ “Quản lý Mạng” cung cấp một bộ hoàn chỉnh các giải pháp giám sát cơ sở hạ tầng CNTT của bạn dựa trên bộ khung cung cấp dịch vụ, bộ khung này tuân thủ một tập các quy trình nhằm để giám sát hiệu suất và phát hiện nhanh lỗi mạng.


Description: https://saobacdau.vn/files/news/321/content/373/DVNetwork.jpg


Lợi ích cho doanh nghiệp

Các lợi ích từ dịch vụ Quản lý mạng của SBD đem lại cho doanh nghiệp bao gồm: 

 • Nâng cao hiệu quả và tính sẵn sang hệ thống. 
 • Giảm thời gian chết bằng cách nhận diện những rủi ro, vấn đề tiềm ẩn và giải quyết trước khi xảy ra. 
 • Quản lý nguồn lực CNTT mềm dẻo (tài chính, kỹ năng, đào tạo, dự án cần) hiệu quả hơn.
 • Khả năng triển khai, quản lý và vận hành các giải pháp phức tạp.
 • 24x7 kết nối với các chuyên gia hàng đầu.
 • Cải thiện chi phí chủ sở hữu.
 • Biết trước chi phí hàng tháng.Đề xuất dịch vụ:

Giám sát lỗi và chất lượng của cơ sở hạ tầng mạng của khách hàng

Giám sát các sự cố cung cấp cơ chế chủ động cảnh báo, xác định và cô lập giúp đáp ứng nhanh hơn trong việc khắc phục sự cố. Việc theo dõi hiệu suất cung cấp thông tin về việc sử dụng tài nguyên và hiệu suất của thiết bị cả thời gian thực lẫn thông tin trước đó (historical information). Song song với việc trợ giúp hoạch định khả năng sử dụng thiết bị trong tương lai, nó cũng khoanh vùng cơ sở hạ tầng có vấn đề về hiệu suất.

Giám sát và quản lý các sự kiện cả ngày lẫn đêm

Quy trình quản lý sự cố dựa theo tiêu chuẩn ISO 20000. Việc quản lý sự cố bao gồm việc ghi “log” các sự kiện vào hệ thống quản lý “log”. Ngoài ra nó cũng bao gồm quá trình leo thang của sự kiện (đến nhóm hỗ trợ dự án cấp cao / các chuyên gia / ban lãnh đạo SBD) đến khi sự cố được giải quyết và đóng lại.

Vận hành và quản trị mạng

SBD cung cấp dịch vụ vận hành các hoạt động thường nhật của mạng, "quản lý thay đổi" và "quản lý cấu hình"… Các kỹ sư có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ khuyến cáo, đưa ra giải pháp,  xử lý, khắc phục các sự cố phức tạp bao gồm cả việc cấu hình lại hệ thống mạng nâng cao.

Tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về hạ tầng CNTT để đáp ứng yêu cầu xây dựng mới của khách hàng, hoặc cải tiến cơ sở hạ tầng CNTT hiện có đề đáp ứng khả năng hồi phục nhanh, tính bảo mật và hiệu suất hoạt động...

Báo cáo

Khách hàng được cấp quyền truy cập vào web portal để xem các lỗi và tình trạng hiệu suất của mạng.

Copyright © 2019 SÁNG TẠO. Web design : NiNa Co., Ltd
Đang online: 3 | Tổng truy cập: 201749

Hỗ trợ trực tuyến
Skype Viber Zalo
Kinh Doanh

0983997986